Skip to content
Frieze Masters 2018 - Zarina - Art Fairs - Luhring Augustine
Zarina, Homes I Made/A Life in Nine Lines, 1997
Zarina, Bangkok
Zarina, Paris
Zarina, Santa Cruz, 1996
Zarina, Monterey Bay
Zarina, Dark Sea
Zarina, Untitled, 1971
Zarina, Crawling House, 1994
 p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px Arial}
Zarina, Crawling House, 1994
Zarina, House of Many Room, 1993
Zarina, I Walk from Room to Room
Zarina, Touching the Walls
Zarina, Untitled, 1976
Zarina, Untitled, 1978
Zarina, Untitled, 1978
Zarina, Spool, 1975
Zarina, Untitled, 1974
Zarina, Untitled, 1976
Zarina, Letter, 1976

Installation Views

Installation Views Thumbnails
Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018

Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018
Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018
Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018
Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018
Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018
Luhring Augustine

Frieze Masters, Stand 306

Installation view

2018
Back To Top